Đứng đầu

Test tt

Xem việc làm: 31 Đã nhận hồ sơ: 0
  • Công ty wesley
  • Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  • 1-2 Năm
Mô tả việc làm
123
Thỏa thuận
Kế toán
Full time
08-02-2020

Yêu cầu kỹ năng chính
  • Electronics Engineering

Chức vụ
  • Kế Toán Trưởng

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Công ty wesley

Hồ sơ công ty: Hà Nội
 

Liên hệ với công ty: 0123456789

Trang web: N/A

Tên nhà tuyển dụng: TRung Nguyễn