Đứng đầu

Insurrance JOBS

Số hồ sơ 1 - 1 của 1


Assicurazioni Generali
  1 - 2 năm   Ho Chi Minh City, Vietnam
Kỹ năng chính : Sales & Marketing , Life insurance
Chức vụ : Area Sales Officer
Mô tả việc làm : GENEXT CHALLENGE 2020 – Be Genext, Be SOHI! Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Genext Challenge 2020 Của Tập Đoàn Bảo Hiểm Đa Quốc Gia Generali   – Chương trình Quản trị viên tập sự của Generali – Tập đoàn bảo hi…
10 triệu - 12 triệu
Full time
23-12-2019
Chia sẻ với bạn bè
Số hồ sơ 1 - 1 của 1