Đứng đầu

Merchandising JOBS

Số hồ sơ 1 - 1 của 1


Công ty TNHH Thương mại FPT
  0 - 1 năm   Ho Chi Minh City, Vietnam
Kỹ năng chính : Sales & Marketing , technical sales
Chức vụ : Nhân Viên
Mô tả việc làm : Vị trí: Cán bộ Merchandiser:   Thông tin công việc                         - Quản lý, giám sát trưng bày hình ảnh Garmin và toàn bộ sản phẩm công nghệ thuộc TSG4 tại shop theo sự phân công của trưởng bộ phận; - Báo c…
Thỏa thuận
Full time
26-02-2020
Chia sẻ với bạn bè
Số hồ sơ 1 - 1 của 1